Γνωρίζουμε ότι η κάνναβη είναι ψυχοδραστική και ψυχοτρόπος, επηρεάζοντας το μυαλό και την αντίληψη των χρηστών, θα μπορούσε όμως να είναι και ψυχεδελική; Όλα τα ναρκωτικά είναι ψυχοδραστικά, αλλά δεν είναι όλα τα ψυχοδραστικά ναρκωτικά ψυχεδελικά. Και εν μέσω της ψυχεδελικής αναγέννησης, με ουσίες όπως η ψιλοκυβίνη και το MDMA να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε θεραπευτικές εφαρμογές, θα μπορούσε η κάνναβη να έχει ανάλογη βαρύτητα σε ένα πλαίσιο ψυχεδελικής θεραπείας;


Οι ερευνητές που βρίσκονται πίσω από μια πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αντιμετώπισαν το ερώτημα αν η κάνναβη είναι ψυχεδελική ουσία ή όχι, αν και η απάντηση δεν είναι απαραίτητα ξεκάθαρη. Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι η κάνναβη έχει όντως ψυχεδελικές επιδράσεις, ειδικά όταν πρόκειται για υψηλές δόσεις THC. Αν και, σε αντίθεση με άλλα ψυχεδελικά, η κάνναβη μπορεί να μην έχει πάντα ψυχεδελικές επιδράσεις.

Ταξινόμηση κάνναβης και ψυχεδελικών ουσιών

Η μελέτη, “The psychedelic effects of cannabis: Journal of Psychopharmacology”, σημειώνει ότι η σύγχρονη βιβλιογραφία γενικά δεν έχει θεωρήσει την κάνναβη ψυχεδελική ουσία, παρόλο που υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα χρήσης της κάνναβης μαζί με τα κλασικά ψυχεδελικά για την περαιτέρω επίτευξη μεταβαλλόμενων καταστάσεων συνείδησης.

Οι ερευνητές σημειώνουν τη σημασία του θέματος σήμερα, δεδομένου ότι η κάνναβη -τόσο από μόνη της όσο και σε συνδυασμό με τα κλασικά ψυχεδελικά- θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη σε θεραπευτικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η κάνναβη θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει ως μια πιο νόμιμα προσβάσιμη οδός για όσους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αναδυόμενες ψυχεδελικές θεραπείες.

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για το «ψυχεδελικό» όσον αφορά τα ναρκωτικά, αν και γενικά γίνεται κατανοητό ότι κατέχει ένα πρωταρχικό αποτέλεσμα της ενεργοποίησης ψυχικών καταστάσεων που δεν υπάρχουν στην καθημερινή ζωή, ή ένα ταξίδι, και συχνά συνοδεύεται από μια ευρύτερη διεύρυνση της συνείδησης. Παρόλο που η κάνναβη μπορεί να αλλάξει τη νόηση, τη σκέψη και τη διάθεση, δεν οδηγεί πάντα στις ίδιες αλλαγές που οι χρήστες μπορούν να περιμένουν με ναρκωτικά όπως το LSD, η ψιλοκυβίνη και άλλα.

Φωτ.: Roberto Valdivia / Unsplash

Βιβλιογραφία σχετικά με τις ψυχεδελικές εμπειρίες κάνναβης

Για να διερευνήσουν περαιτέρω αυτή την ταξινόμηση, οι ερευνητές εξέτασαν τη βιβλιογραφία του παρελθόντος σχετικά με την κάνναβη και τα ψυχεδελικά σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν στοιχεία που να υποστηρίζουν αν η κάνναβη περιέχει πραγματικά ψυχεδελικές ιδιότητες ή όχι. Οι ερευνητές εξέτασαν συγκεκριμένα τη βιβλιογραφία που αξιολογεί την ικανότητα της κάνναβης να αποδίδει αντιληπτικές αλλαγές, αποστροφή και «μυστικιστικές εμπειρίες» που συχνά συνδέονται με τα κλασικά ψυχεδελικά.

Η έρευνα περιελάμβανε σε μεγάλο βαθμό μελέτες συμμετεχόντων που περιέγραφαν ότι οι αλλαγές στην αντίληψη που προκαλούνται από την κάνναβη μπορεί να κινούνται λίγο περισσότερο προς τις επιδράσεις που θα περίμενε κανείς από τα κλασικά ψυχεδελικά. Ορισμένες από αυτές τις επιδράσεις περιλάμβαναν διαχωριστικές καταστάσεις, ακουστικές και οπτικές ψευδαισθήσεις και άλλα.

Μια έρευνα σε χρήστες κάνναβης που συμπεριλήφθηκε στην ανασκόπηση εξέτασε τον βαθμό στον οποίο είχαν βιώσει μικρές αντιληπτικές επιδράσεις (88% των συμμετεχόντων είχαν βιώσει), όπως πιο έντονα χρώματα, ή σημαντικές αντιληπτικές επιδράσεις, όπως παραμορφώσεις και ψευδαισθήσεις (50%).

Ορισμένες έρευνες αναφέρουν επίσης ότι η κάνναβη έχει την ικανότητα να μεταβάλλει τις επιδράσεις άλλων ψυχεδελικών ουσιών.

Φωτ.: Jeff W. / Unsplash

Το μέλλον της εξερεύνησης του ψυχεδελικού δυναμικού της κάνναβης

«Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η κάνναβη με υψηλή περιεκτικότητα σε THC μπορεί να είναι σε θέση να προκαλέσει ψυχεδελικές επιδράσεις, αλλά ότι οι επιδράσεις αυτές μπορεί να μην έχουν παρατηρηθεί σε πρόσφατες ελεγχόμενες ερευνητικές μελέτες λόγω των δόσεων, του συνόλου και των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται συνήθως», αναφέρουν οι ερευνητές.

Υποθέτουν ότι η κάνναβη μπορεί να έχει ασυνεπείς ψυχεδελικές επιδράσεις λόγω του τρόπου με τον οποίο η THC και η CBD επηρεάζουν τους υποδοχείς 5-HT2A, υποδοχείς σεροτονίνης που κατανέμονται σε όλο το κεντρικό νευρικό σύστημα. Σε υψηλές δόσεις, η THC ενεργοποιεί αυτούς τους υποδοχείς, ενώ η CBD φαίνεται να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Οι ερευνητές σημειώνουν επίσης ότι η ποσότητα THC που απαιτείται για να προκληθούν μυστικιστικές εμπειρίες στους χρήστες «μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη από αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε περιστασιακά περιβάλλοντα», συνιστώντας περαιτέρω έρευνα για να καθοριστεί ποια δόση μπορεί να ταιριάζει σε αυτό το όριο, καθώς η υπάρχουσα έρευνα δεν το προσδιόρισε αυτό.

Οι συγγραφείς συνιστούν επίσης τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες δοκιμές σε περιβάλλοντα που υποστηρίζουν ψυχεδελικά, προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσον η κάνναβη με κυρίαρχη την THC θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αποφέρει αποτελέσματα και εμπειρίες που σχετίζονται με ψυχεδελικά, παρά το σύνολο των στοιχείων που υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Πηγή: High Times