Εφημερίδα

61 νεκροί από ανατροπή πλεούμενου στην Λιβύη

ÊÜôïéêïé ôçò Ñüäïõ, äéáóþóôåò ôïõ ÅÊÁÂ, Üíäñåò ôïõ ëéìåíéêïý, áóôõíïìéêïß êáé åèåëïíôÝò áíáóýñïõí áðü ôçí èÜëáóóá Óýñéïõò ðñüóöõãåò Ýðåéôá áðü ôï íáõÜãéï ôïõ éóôéïöüñïõ óôï ïðïßï åðÝâáéíáí ôçí ÄåõôÝñá 20 Áðñéëßïõ 2015. Ôñßá Üôïìá -Ýíáò Üíäñáò, ìßá ãõíáßêá êáé Ýíá ðáéäß- áíáóýñèçêáí íåêñÜ áðü ôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ ÆÝöõñïò ôçò Ñüäïõ. Ïé ðåñéóóüôåñïé ìåôáíÜóôåò Ýðåóáí óôç èÜëáóóá êáé êáôÜöåñáí íá âãïõí óôçí áêôÞ ìå ôç âïÞèåéá êáôïßêùí ôïõ íçóéïý. Óýìöùíá ìå ôï Ëéìåíéêü, Ý÷ïõí äéáóùèåß ìÝ÷ñé óôéãìÞò 83 Üôïìá, åê ôùí ïðïßùí 57 Ý÷ïõí ìåôáöåñèåß óôçí ÁóôõíïìéêÞ Äéåýèõíóç ôïõ íçóéïý êáé 23 óôï íïóïêïìåßï.

Από τους 86 επιβαίνοντες μετανάστες, οι 61 έχασαν την ζωή τους.

Δείτε επίσης

Διεθνή

Αποτροπιασμός για τον βομβαρδισμό του Ισραήλ σε καταυλισμό αμάχων στη Ράφα

27.05.24

Δεκάδες οι νεκροί άμαχοι από το χτύπημα του Ισραήλ σε «ασφαλή ζώνη». Οι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. «Πρόκειται για γενοκτονία» λέει εισηγήτρια ΟΗΕ

Διεθνή

Αποτροπιασμός για τον βομβαρδισμό του Ισραήλ σε καταυλισμό αμάχων στη Ράφα

27.05.24

Δεκάδες οι νεκροί άμαχοι από το χτύπημα του Ισραήλ σε «ασφαλή ζώνη». Οι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. «Πρόκειται για γενοκτονία» λέει εισηγήτρια ΟΗΕ

Διεθνή

Πάνω από 2.000 άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί από κατολίσθηση στην Παπούα Νέα Γουινέα

27.05.24

«Κανείς δεν μπόρεσε να ξεφύγει» δήλωσε αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Διεθνή

Πάνω από 2.000 άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί από κατολίσθηση στην Παπούα Νέα Γουινέα

27.05.24

«Κανείς δεν μπόρεσε να ξεφύγει» δήλωσε αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Διεθνή

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης διατάσσει το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση στη Ράφα

24.05.24

Σημειώνεται πως οι εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης είναι νομικά δεσμευτικές, ωστόσο στερούνται μηχανισμούς άμεσης επιβολής.

Διεθνή

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης διατάσσει το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση στη Ράφα

24.05.24

Σημειώνεται πως οι εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης είναι νομικά δεσμευτικές, ωστόσο στερούνται μηχανισμούς άμεσης επιβολής.

Διεθνή

Τι θα γίνει στη Βρετανία μέχρι τις πρόωρες εκλογές στις 4 Ιουλίου

23.05.24

Με απόσταση 20 μονάδων οι Εργατικοί από τους Τόρις του Ρίσι Σούνακ που προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 4 Ιουλίου.

Διεθνή

Τι θα γίνει στη Βρετανία μέχρι τις πρόωρες εκλογές στις 4 Ιουλίου

23.05.24

Με απόσταση 20 μονάδων οι Εργατικοί από τους Τόρις του Ρίσι Σούνακ που προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 4 Ιουλίου.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος του OLAFAQ συμπληρώστε το e-mail σας και πατήστε "Download"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.