Σε μελέτη που διεξήχθη στον Καναδά, οι ερευνητές αποκάλυψαν μια δυνητικά ελπιδοφόρα σχέση μεταξύ της χρήσης ψυχεδελικών μανιταριών και της μείωσης της ψυχολογικής δυσφορίας, ιδίως μεταξύ ατόμων που έχουν βιώσει δυσάρεστες παιδικές εμπειρίες. Η μελέτη δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο στο περιοδικό Journal of Psychoactive Drugs.

Η ψιλοκυβίνη, η ένωση που είναι υπεύθυνη για τις παραισθησιογόνες ιδιότητες των μαγικών μανιταριών, έχει αποτελέσει αντικείμενο αυξανόμενου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια για τις πιθανές θεραπευτικές εφαρμογές της. Προηγούμενες έρευνες έχουν υποδείξει ότι η χρήση ψιλοκυβίνης μπορεί να σχετίζεται με βελτιωμένη ψυχική υγεία και μειωμένες αυτοκτονικές τάσεις μεταξύ άλλων.

Οι ΔΠΕ (Δυσμενείς Παιδικές Εμπειρίες), όπως η κακοποίηση, η παραμέληση και η έκθεση στη βία, μπορεί να έχουν μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του ατόμου, και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ψιλοκυβίνη μπορεί να επηρεάσει τα άτομα με ιστορικό ΔΠΕ (ACEs) θα μπορούσε να παράσχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις θεραπευτικές δυνατότητές της.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει την αναγέννηση της ψυχεδελικής ιατρικής και κάναμε αυτή τη μελέτη επειδή μας ενδιέφερε ιδιαίτερα αν η ψιλοκυβίνη, η οποία είναι ευρέως προσβάσιμη, είχε πιθανά οφέλη για τα άτομα με δυσμενείς παιδικές εμπειρίες», δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης Kiffer G. Card, επίκουρος καθηγητής επιστημών υγείας στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser.

Για τη διεξαγωγή της έρευνάς τους, οι επιστήμονες προσέλκυσαν συμμετέχοντες μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram και το Reddit, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων καναλιών κοινωνικής δικτύωσης. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε άτομα που ζουν στον Καναδά και είχε ως στόχο να διερευνήσει τη χρήση της ψιλοκυβίνης σε αυτό το πλαίσιο, όπου οι νομικοί κανονισμοί σχετικά με τη χρήση της εξελίσσονται.

Συνολικά η μελέτη περιελάμβανε 1.249 συμμετέχοντες, με μέση ηλικία 39,8 ετών. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από διαφορετικά υπόβαθρα, με διάφορες ταυτότητες φύλου, εθνικότητες και σεξουαλικούς προσανατολισμούς. Οι συμμετέχοντες παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά τους στοιχεία, όπως η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το εισόδημα, η εκπαίδευση και η κατάσταση αναπηρίας. Ανέφεραν επίσης το ιστορικό χρήσης της ψιλοκυβίνης, συμπεριλαμβανομένου του πότε την κατανάλωσαν για τελευταία φορά, τα επίπεδα δοσολογίας και τους λόγους χρήσης της.

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν επίσης δύο βασικές αξιολογήσεις: Το Ερωτηματολόγιο Δυσμενών Παιδικών Εμπειριών (ACE) αξιολόγησε τις εμπειρίες των συμμετεχόντων από παιδικά τραύματα, όπως κακοποίηση, παραμέληση, έκθεση σε χρήση ουσιών και ενδοοικογενειακή βία, ενώ η Κλίμακα Ψυχολογικής Δυσφορίας (K6) μέτρησε τη συχνότητα των συμπτωμάτων, όπως νευρικότητα, απελπισία, ανησυχία, κατάθλιψη και έλλειψη αξιοπρέπειας, που βίωσαν οι συμμετέχοντες τις τελευταίες 30 ημέρες.

Οι συμμετέχοντες που είχαν κάνει χρήση ψιλοκυβίνης τους τελευταίους τρεις μήνες ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν κάνει χρήση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτό υποδηλώνει ότι η πρόσφατη χρήση ψιλοκυβίνης μπορεί να σχετίζεται με μείωση της ψυχολογικής δυσφορίας.

Είναι ενδιαφέρον ότι η μελέτη διαπίστωσε ότι η επίδραση της ψιλοκυβίνης στη μείωση της ψυχολογικής δυσφορίας ήταν ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των ατόμων που είχαν βιώσει υψηλότερα επίπεδα δυσμενών παιδικών εμπειριών.

Με άλλα λόγια, η ψιλοκυβίνη φάνηκε να έχει σημαντκό αντίκτυπο στη μείωση του άγχους σε άτομα με ιστορικό κακοποίησης στην παιδική ηλικία.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων είχε χρησιμοποιήσει ψιλοκυβίνη κατά τη διάρκεια της ζωής του και εξέφρασε θετικές απόψεις σχετικά με τα οφέλη και την ασφάλειά της. Πολλοί ανέφεραν ότι τη χρησιμοποίησαν για την αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας και των συναισθηματικών προκλήσεων, υποδεικνύοντας τη δυνατότητά της ως εργαλείο αυτοβοήθειας.

«Ο μέσος άνθρωπος που διαβάζει τη μελέτη μας μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν πολλά υποσχόμενες δυνατότητες για την ψιλοκυβίνη ως θεραπευτικό παράγοντα», δήλωσε ο Card στο PsyPost. «Φυσικά, η μελέτη μας αφορά περισσότερο την παρατήρηση, αλλά στο πλαίσιο άλλων πειραμάτων και μελετών γίνεται όλο και πιο σαφές ότι τα άτομα ωφελούνται σε κάποιο βαθμό από τη χρήση της ψιλοκυβίνης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άτομα με πιο σοβαρή έκθεση σε παιδικό άγχος».

Artwork: freepik

«Τα ευρήματα δεν μας εξέπληξαν καθόλου, ιδίως δεδομένης της ύπαρξης αρκετών ακόμα υποστηρικτικών μελετών για το θέμα αυτό που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Αλλά είμαστε ευτυχείς που προσθέτουμε στα επιστημονικά στοιχεία που υποστηρίζουν τις αλλαγές πολιτικής που σχετίζονται με τον έλεγχο των ναρκωτικών και την ιατρική χρήση της ψιλοκυβίνης και άλλων ψυχεδελικών φαρμάκων».

Ενώ τα ευρήματα αυτά είναι ελπιδοφόρα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς. Η έρευνα βασίστηκε σε ένα διαδικτυακό, μη αντιπροσωπευτικό δείγμα, το οποίο θα μπορούσε να εισάγει μεροληψία. Επιπλέον, η μελέτη ήταν διατομεακή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να τεκμηριώσει αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ της χρήσης ψιλοκυβίνης και της μείωσης της δυσφορίας.

«Η βασική επιφύλαξη, όπως σημείωσα, είναι ο διατομεακός σχεδιασμός παρατήρησης της μελέτης μας», εξήγησε o Card. «Βασιζόμαστε σε αυτοαναφερόμενα δεδομένα από άτομα που συμμετείχαν εθελοντικά στη μελέτη μας. Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο αυτοί οι περιορισμοί επηρεάζουν τα αποτελέσματά μας δεν είναι σαφής. Τα ευρήματά μας ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με πολλές άλλες μελέτες που αξιοποιούν μια μεγάλη ποικιλία άλλων μεθοδολογιών».

Πηγή: Psy Post