Οι γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες δεν πρέπει να είναι δεμένες σε στάβλους και οι πάπιες και οι χήνες δεν πρέπει να κλείνονται σε κλουβιά. Αυτό επισημαίνει γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA).

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την καλή διαβίωση των ζώων εκτροφής, οι γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες, οι πάπιες, οι χήνες και τα ορτύκια χρειάζονται περισσότερο χώρο και καλύτερη στέγαση.

Ειδικότερα, για τις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες, η EFSA υπογραμμίζει την ανάγκη να έχουν επαρκή χώρο για κίνηση και ανάπαυση. Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι αγελάδες που είναι μόνιμα δεμένες σε στάβλους έχουν μειωμένη ευημερία και αυτή η πρακτική θα πρέπει να αποφεύγεται σύμφωνα με την EFSA. Κάθε αγελάδα πρέπει να έχει πρόσβαση σε έναν συνολικό εσωτερικό χώρο τουλάχιστον 9 m2.

Άλλες συστάσεις για τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: παροχή πρόσβασης σε βοσκότοπους με στραγγισμένες και σκιερές περιοχές, τακτική παρακολούθηση για χωλότητα, μαστίτιδα και μεταβολικές διαταραχές.

Πάπιες, χήνες και ορτύκια

Για τις πάπιες, τις χήνες και τα ορτύκια, οι επιστήμονες της EFSA αξιολόγησαν τα συστήματα εκτροφής, καθώς και αυτά που χρησιμοποιούνται για τα πουλιά στην παραγωγή κρέατος, φουά γκρα και αυγών. Η EFSA εντόπισε αρκετούς κινδύνους που επηρεάζουν αρνητικά την καλή διαβίωση των πτηνών. Η EFSA συνιστά να αποφεύγονται τα κλουβιά για πάπιες, χήνες και ορτύκια. Επιπλέον, τα συστήματα εκτροφής που χρησιμοποιούνται κατά την περίοδο υπερτροφοδότησης για την παραγωγή φουά γκρα σε πάπιες και χήνες θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ευημερία των πτηνών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε αρκετές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις από την EFSA σχετικά με την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων στο πλαίσιο της στρατηγικής της από το Farm to Fork (F2F). Η EFSA έχει ήδη δημοσιεύσει αξιολογήσεις για την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων χοίρων, των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και των ωοπαραγωγών ορνίθων, των μόσχων και των ζώων κατά τη μεταφορά.