Οι οδηγοί που απέκτησαν δίπλωμα οδήγησης το 2013 ή το απέκτησαν από αντικατάσταση λόγω απώλειας ή φθοράς του προηγούμενου, θα πρέπει να ανανεώσουν το δίπλωμά τους το 2028 και να ξανα περάσουν από γιατρούς, καθώς και να δώσουν πάλι παράβολα.

Οι πρώτοι που θα κληθούν να πληρώσουν το κόστος ανανέωσης είναι όσοι απέκτησαν δίπλωμα μετά τις 19 Ιανουαρίου 2013, οπότε και οι διευθύνσεις μεταφορών έδιναν τις νέες πλαστικές κάρτες που λήγουν το 2028. Ακόμη, αντιμέτωποι με την νέα πραγματικότητα θα είναι και οι οδηγοί που πρέπει να αντικαταστήσουν το χάρτινο ροζ- δίπλωμα με την νέα πλαστική κάρτα άδειας οδήγησης.

Το κόστος

Για να ανανεώσει κανείς το δίπλωμα οδήγησης θα πρέπει να πληρώσει 128€. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει:

  • ένα παράβολο αξίας 50€ για ανανέωση,
  • ένα παράβολο 30€ για την έκδοση διπλώματος
  • ένα παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ τρίτων αξίας 18€
  • δύο παράβολα γιατρών με 10€ έκαστος

Χάρτινο δίπλωμα

Υπάρχει Κοινοτική Οδηγία που προβλέπει την αντικατάσταση όλων των παλαιών διπλωμάτων (ροζ τρίπτυχα) έως το 2033 και την διοικητική αναθεώρησή τους κάθε 15 έτη.

Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, καθώς η διοικητική αναθεώρηση των αδειών οδήγησης προβλέπει και γιατρούς αλλά και το παράβολο της ανανέωσης που κοστίζουν σήμερα 128€.