Ο πρώτος ολοκληρωμένος χώρος άσκησης και αναψυχής για άτομα με αναπηρία, όλων των ηλικιών, θα δημιουργηθεί στην περιοχή Εργοχωρίου Βέροιας. Εκεί προβλέπεται η τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άσκησης «Έκτασης χεριών», «Έλξεων πλάτης», «Πιέσεων ώμων» και «Περιστροφής δίσκων» για την άσκηση ενηλίκων ΑμεΑ και εξοπλισμός για την άσκηση και αναψυχή ανηλίκων ΑμεΑ, όπως μύλος, τραμπάλα, κούνιες και πάνελ δραστηριοτήτων. Παράλληλα θα τοποθετηθεί σύνθετο όργανο παιδικής χαράς με δραστηριότητες, το οποίο θα διαθέτει πλατφόρμα με ράμπες πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου προχώρησε, με απόφασή του, στην έγκριση ένταξης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βέροιας», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου». Η δράση περιλαμβάνει τις παραπάνω παρεμβάσεις στην περιοχή του Εργοχωρίου, και έργα στο Μακροχώρι, τον Άγιο Γεώργιο και τον Διαβατό. 

Γενικότερα, στόχος της εν λόγω πράξης είναι η αναβάθμιση των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων σε σύγχρονους, λειτουργικούς και ασφαλείς χώρους αναψυχής για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. 

Οι χώροι θα περιλαμβάνουν όργανα υπαίθριας άσκησης για τις ηλικιακές ομάδες για τις οποίες είναι σχεδιασμένοι, καθιστικά σε καίριες θέσεις για την ανάπαυση των επισκεπτών, κάδους απορριμμάτων, ηλεκτροφωτισμό κλπ. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 259.016 ευρώ. 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ