Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ olafaq.gr

 

 1. Προοίμιο
  1. Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου (εφεξής «οι Γενικοί Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικήςεταιρείαςμε την επωνυμία «FAQ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (εφεξής «olafaq.gr»), η οποία εδρεύει στην οδό Μιχαλακοπούλου 91, στην Αθήνα, Ελλάδα, έχει Α.Φ.Μ 801674645. και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού , (τηλ. Επικοινωνίας: 210-6927175). Εκδότης: «FAQ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» Έδρα: Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα, ΤΚ 11528Ο διαδικτυακός τόπος είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.olafaq.gr (εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών/υπηρεσιών στον χρήστη (εφεξής «ο Χρήστης») σχετικά μετηνειδησεογραφική, ενημερωτικήκαι ψυχαγωγικήδραστηριότητα τουolafaq.grκαι τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Διαδικτυακούτης Τόπου, με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και ψυχαγωγία των επισκεπτών της ιστοσελίδας.
  2. Οι ειδήσεις, η αρθρογραφία και οι πληροφορίες που αναρτώνται καθημερινά, προκύπτουν από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Ο Διαδικτυακός Τόπος, η Διοίκηση και οι συντάκτες τουolafaq.gr, δεν φέρουν ευθύνη για τις αναρτήσεις που γίνονται από επώνυμους συνεργάτες του και αρθρογράφους, που φιλοξενούνται στον Διαδικτυακό Τόπο και εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.
  3. Mετην επίσκεψη στον Διαδικτυακό Τόπο,με πρόσβαση από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο, κινητή συσκευή, εφαρμογή app ή ηλεκτρονική πλατφόρμα,λογίζεται ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ως εκ τούτου, η παραμονή του Χρήστη στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται σε αυτόν, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης.
  4. Το olafaq.grσυλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα Χρήστη, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως ισχύει κάθε φορά και είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο . Η ως άνω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ως εκ τούτου, η παραμονή του Χρήστη στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται σε αυτόν,συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή, πέραν των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων του olafaq.gr.
 2. Τροποποιήσεις – Διακοπή Λειτουργίας
  1. Το olafaq.gr δικαιούται να τροποποιεί τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης οποτεδήποτε σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μεταγενέστερη των τροποποιήσεων χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.
  2. Το olafaq.grδικαιούται να τροποποιεί το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, να προσθέτει ή αφαιρεί πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.
  3. O Χρήστης ενημερώνεται μέσω των οικείων ιστοσελίδων του Διαδικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε τροποποίηση και προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου.
 3. Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί Ευθύνης
  1. Το olafaq.grκαταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα, να επικαιροποιούνται και να παραμένουν προσβάσιμα στον Χρήστη. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που μπορεί να προκληθεί στον Χρήστη από τη χρήση σελίδων ή του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου.
  2. Το olafaq.grέχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού του συστήματος. Το olafaq.grαναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας του Διαδικτυακού Τόπου και να διαθέτει αντιϊκάπρογράμματα. Εντούτοις, το olafaq.grδεν δύναται να εγγυηθεί τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη, η οποία προκαλείται από ιό.
  3. Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονταιστον Διαδικτυακό Τόπο, παρέχονται σε βάση ‘ως έχει’, χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές,και ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται από ή μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.
  4. Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα υγείας, γυμναστικής, διατροφής και άλλων συναφών θεμάτων, που έχουν σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο αυτό δεν είναι και δεν προορίζεται να αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ιατρική συμβουλή ή ιατρική άσκηση. Ο χρήστης δεν πρέπει να βασιστεί στο περιεχόμενο αυτό ούτε να αντικαταστήσει βάσει αυτού, επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές, ιατρικές διαγνώσεις ή ιατρικές γνωματεύσεις και θεραπείες. Το olafaq.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες του χρήστη που βασίστηκαν σε περιεχόμενο που παρέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο.
  5. Το olafaq.gr δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, θετική ή αποθετική, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.
  6. Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο εκφράζουν τις απόψεις μόνο των αρθρογράφων και δεν δεσμεύουν την ιδιοκτησία και τον εκδότη του Διαδικτυακού Τόπου.
 4. Γενικές Υποχρεώσεις του Χρήστη
  1. Ο Χρήστης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσηςκαι τις εκάστοτε οδηγίες του olafaq.gr, που αναρτώνται στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου και δεν θα χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο, για την διάπραξη οποιασδήποτε παράνομης πράξης.
  2. Ο Χρήστης υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και αντιϊικώνπρογραμμάτων, καθώς και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirusprograms, antispywear, firewalls κ.λπ.) για την ευχερή και ασφαλή πρόσβαση και χρήση εκ μέρους του, του Διαδικτυακού Τόπου.Επίσης, ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την απόκτηση και συντήρηση όλης της συνδεσιμότητας, του λογισμικού υπολογιστή, του υλικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση και τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και όλες τις χρεώσεις που σχετίζονται με αυτήν.
  3. Ο Χρήστης ευθύνεται για κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί το olafaq.gr, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά του.
  4. Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβανομένης, ρητώς και ειδικώς, της νομοθεσίας περί Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
  5. Εάν ο Χρήστης είναι κάτω των 18 ετών, τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και συνεπώς οι διακομιστές δικτύου μπορούν να συγκεντρώνουν τα προσωπικά του στοιχεία κατά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Το olafaq.gr δε φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από ανηλίκους.
 5. Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks)
  1. Το olafaq.gr είναι δυνατόν να αναρτά στον Διαδικτυακό Τόπο συνδέσμους (hyperlinks), οι οποίοι οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη αυτών και δεν ελέγχεται από το olafaq.gr. Συνεπώς, δεν δύναται να θεμελιωθεί ευθύνη του olafaq.grγια το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς το olafaq.grδεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Ομοίως δεν παρέχει εγγύηση στον Χρήστη ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς.
  2. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση υπηρεσιών άλλων Διαδικτυακών τόπων,ιστοσελίδων και υπηρεσιών,στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners ο Διαδικτυακός Τόπος του olafaq.gr, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους Διαδικτυακούς Τόπους, ιστοσελίδες ή υπηρεσίες, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το olafaq.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των άλλων Διαδικτυακών τόπων,ιστοσελίδων και υπηρεσιών,στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών bannersστα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 6. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
  1. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του περιεχομένου αυτού (εφεξής «το Περιεχόμενο») από τον Χρήστη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επίκειμένων, φωτογραφιών, trailers, videos, άλλων οπτικών, ακουστικών ή οπτικοακουστικών έργων, στοιχείων, τίτλων, εικόνων, γραφικών, ονομάτων, σημάτων, logos, σχεδιασμού της ιστοσελίδας, του τρόπου απόκτησης, ελέγχου ή παρουσίασης του περιεχομένου της ιστοσελίδας, του λογισμικού και εν γένει απάντων των στοιχείων που εμφανίζονται (ή προκειμένου περί λογισμικού, ενσωματώνονται),εν συνόλω ή εν μέρει,στον Διαδικτυακό Τόπο, μόνος και αποκλειστικός δικαιούχος επί των οποίων είναι το olafaq.gr(ή/και τυχόν τρίτοι δικαιούχοι ή δικαιοπάροχοι του olafaq.gr).
  2. Απαγορεύεται αυστηράοποιαδήποτεαντιγραφή, αναμετάδοση, δημοσίευση, δημόσια παρουσίαση, μετάφραση, μεταγλώττιση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, αναπαραγωγή,καταφόρτωση, αποθήκευση, εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση, μίσθωση, πώληση, δανεισμός, παραχώρηση και διάθεση σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα, απομίμηση ή παραποίηση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου, με οποιονδήποτε τρόπο, εν συνόλω, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ως άνω απαγορεύσεων και περιορισμών, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων, απαγορεύεται στον Χρήστη:
   • (α) η αναπαραγωγή του Περιεχομένου για σκοπούς που εξέρχονται των σκοπών της επίσκεψης/περιήγησης στον Διαδικτυακό Τόπο ή και σύνδεσης/χρήσης αυτού σύμφωνα με τους γενικούς όρους χρήσης, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μίσθωση, πώληση, διάθεση και διανομή του Περιεχομένου και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δια του παρόντος χρήση ή/και εμπορική εκμετάλλευση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε μέσο και οποιονδήποτε τρόπο.
   • (β) Η παρέμβαση στο λογισμικό του Διαδικτυακού Τόπου και η αλλοίωση ή παράνομη παρέμβαση σε τυχόν «κλειδιά αποκωδικοποίησης» ή άλλα στοιχεία λογισμικού και ασφάλειας του Διαδικτυακού Τόπου.
   • (γ) η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, διάθεση στο κοινό ή παραχώρηση του συνόλου ή τμήματος τουΠεριεχομένου σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την έγγραφη ρητή συναίνεση του Ιδιοκτήτη ή/και του Εκδότη του Διαδικτυακού Τόπου.
   • (δ) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου.
   • (ε) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverseengineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Διαδικτυακού Τόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή του Χρήστη σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο του olafaq.grή την επίθεση (hacking) στον Διαδικτυακό Τόπο και εν γένει στα συστήματα αυτού, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά με τη χρήση μηχανικών μέσων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων.
   • (στ) Η εξουδετέρωση τυχόν τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν έχουν επιτραπεί από το olafaq.grκαι τα οποία έχουν τεθεί για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών του συστημάτων και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του olafaq.gr.
   • (ζ) Η χρήση, παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του olafaq.grή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Η εμφάνιση διακριτικού γνωρίσματος στον Διαδικτυακό Τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος προς τον Χρήστη.
   • (η) Η αφαίρεση ή τροποποίηση όρων χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο.
  3.  Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων και του συγγενικού δικαιώματος του εκδότη τύπου σχετικά με τις επιγραμμικές χρήσεις του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου,  είτε του olafaq.grείτε και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που πρόσβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.
 7. Διαφήμιση
  1. Τοolafaq.grδεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στονΔιαδικτυακό Τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
  2. Στο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές (thirdpartylinks, plug-ins, applicationsκ.λ.π) σε άλλες ιστοσελίδες, που δεν ελέγχονται από τοolafaq.gr. Συνεπώς, οι χρήστες, επιλέγοντας αυτά τα link μεταφέρονται σε ιστοσελίδες τρίτων που διέπονται από τους δικούς τους όρους και πολιτική απορρήτου, κατά τα προβλεπόμενα στα 5.1, 5.2 του παρόντος.
  3. Ο Διαδικτυακός Τόπος περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα, από τρίτους οργανισμούς και διαφημιστικές εταιρείες. Τοolafaq.grδεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Τοolafaq.grδεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον Διαδικτυακό Τόπο, πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη, και ως εκ τούτου δεν δύναται να καταλογιστεί στον Ιδιοκτήτη ή τον Εκδότη του Διαδικτυακού Τόπου οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Ενδεχόμενη ευθύνη από παράβαση βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.
 8. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία
  1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
  2. Το olafaq.gr επιθυμεί οποιεσδήποτε διαφορές τυχόν προκύψουν από τη χρήση ή/και ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χρήστης δύναται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσει απευθείας με το olafaq.gr στο τηλέφωνο 210-6927175και την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε διαφορά από τους παρόντες όρους εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.