Η Περιφέρεια Κρήτης και Αττικής συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πρώτες Περιφέρειες της χώρας στην καινοτομία, όπως αποτυπώθηκε και στα δεδομένα που καταγράφηκαν στο Regional Innovation Scoreboard και στην πλατφόρμα του Elevate Greece και ανακοινώθηκαν από το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών. Αν και η Ελλάδα, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, ταξινομείται ως μεσαίου επιπέδου καινοτόμα χώρα (Moderate Innovator) καθώς βρίσκεται στο 80,2% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 2014 και μετά, έχει σημειώσει μια εντυπωσιακή αύξηση, πολύ υψηλότερη από αυτό που ίσχυε για τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει το ΑΠΕ.

Σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης στο Elavate Greece είναι εγγεγραμμένες συνολικά 42 επιχειρήσεις και τελευταίο διάστημα καταγράφεται σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνη Παπαδεράκη, μία σημαντική αύξηση αυτού του αριθμού των εγγράφων, καθώς πριν δύο χρόνια ο αριθμός αυτός ήταν περίπου 29, οπότε στη διετία που προηγήθηκε σημειώθηκε «μια σημαντική αύξηση στην εγγραφή νεοφυών επιχειρήσεων».

Το μεγαλύτερο μέρος αφορά επιχειρήσεις τεχνολογικής καινοτομίας, κάτι που όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπαδεράκης δεν τυχαίο, όπως τυχαίο δεν είναι που η Κρήτη καταγράφει αυτή τη δυναμική. «Το ό,τι η Κρήτη ξεχωρίζει ως Περιφέρεια σε αυτό τον τομέα δεν είναι τυχαίο και είναι προϊόν δύο παραγόντων. Ο ένας παράγοντας σχετίζεται με το πυκνό ερευνητικό οικοσύστημα που έχουμε στην Περιφέρεια» τόνισε ο κ. Παπαδεράκης, αναφερόμενος στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Περιφέρειας Κρήτης (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο, ΕΛΜΕΠΑ, το ΙΤΕ, το ΜΑΙΧ και οι ερευνητικοί οργανισμοί «ΕΛΓΟ Δήμητρα»).

«Με όλους αυτούς τους φορείς η Περιφέρεια Κρήτης συνεργάζεται συστηματικά, τούς στηρίζει οικονομικά αλλά και στην ερευνητική τους δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ισχυρή δυναμική σύνδεση. Επιπλέον, προσπαθούμε και εμείς ως Περιφέρεια να αξιοποιήσουμε τη δουλειά αυτών των ερευνητών με σκοπό να ενισχύσουμε την καινοτομία στο παραγωγικό σύστημα του νησιού είτε στην αγροδιατροφή, είτε στον τουρισμό, είτε και σε άλλους τομείς δραστηριότητας όπως τη μεταποίηση» πρόσθεσε ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης και επισήμανε ότι ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει θετικά αυτούς τους δείκτες καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων είναι η προσπάθεια αξιοποίησης της λειτουργίας του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, το οποίο όπως τόνισε έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων.

«Πολλές επιχειρήσεις από αυτές που είναι στο Elavate Greece έχουν προχωρήσει αρκετά και έχουν φέρει επενδυτικά. Είναι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν μέσα από το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο, μέσα από επιχειρήσεις spin off και από εργαστήρια και έχουν προχωρήσει σημαντικά» ανέφερε ο κ. Παπαδεράκης.

Σε ότι αφορά το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, που ιδρύθηκε το 1993 από το ΙΤΕ, ο διευθυντής του Γιώργος Παπαμιχαήλ είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Τα τελευταία 30 χρόνια έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση και υποστήριξη νεών καινοτόμων επιχειρήσεων, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό πόλο έλξης και φιλοξενίας νεοφυών επιχειρήσεων με έντονη ερευνητική δραστηριότητα από την Κρήτη, την Ελλάδα και το εξωτερικό», σημειώνοντας ότι η δημιουργία και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, υψηλής έντασης γνώσης αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα, η οποία υλοποιείται μέσα από το σχεδιασμό υποστηρικτικών δράσεων και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εκκίνηση και ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, τη λειτουργία σύγχρονων υποδομών θερμοκοιτίδας για τη φιλοξενία και υποστήριξη ελληνικών και ξένων start-up επιχειρήσεων με έντονη ερευνητική δραστηριότητα, αλλά και τις συντονισμένες ενέργειες που γίνονται για την αλλαγή της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας και την προώθηση σύγχρονων και ευέλικτων επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία προωθούν την επιστημονική έρευνα, τη γνώση και την καινοτομία. Επιπλέον, όπως τόνισε ο κ. Παπαμιχαήλ, υλοποιείται μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη λήψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων για τη νεοφυή καινοτόμο επιχειρηματικότητα αλλά και την παροχή κατάρτισης και επιμόρφωσης φοιτητών, ερευνητών και στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας σε αναδυόμενους τομείς και κλάδους υψηλής τεχνολογικής αιχμής και ζήτησης.

«Το όραμά μας είναι να μετατρέψουμε την Κρήτη σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ο οποίος θα προάγει τη γνώση και τη συνεργατικότητα, θα προσελκύει εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης και μεγάλης προστιθέμενης αξίας για την οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης. Αξίζει νομίζω να επισημανθεί ότι κάποιες από τις εγκατεστημένες εταιρείες τεχνοβλαστούς του ΙΤΕ έχουν λάβει χρηματοδότηση η οποία αγγίζει τα 6-7 εκατ. ευρώ» σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του ΕΤΕΠ Κρήτης, Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ, ο οποίος διευκρίνισε ότι σήμερα στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης φιλοξενούνται 33 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περίπου 400 εργαζομένους με υψηλή εξειδίκευση, παράγοντας 150 καινοτόμα προϊόντα και παρέχοντας 65 ανταγωνιστικές υπηρεσίες σε εταιρείες αλλά και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Με κατεύθυνση την ενδυνάμωση αυτού του ρεύματος νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης, δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας που αποτελεί, όπως τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Παπαδεράκης, μια δομή της Περιφέρειας που συνεργάζεται με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και αποσκοπεί στο να πετύχει να συνδέσει τα αποτελέσματα της έρευνας που γίνεται στα ερευνητικά εργαστήρια με την επιχειρηματικότητα.

«Υπάρχει μία πλατφόρμα στην οποία πέρα από την εγγραφή την οποία κάνουν εργαστήρια και επιχειρήσεις, ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να δει τι προϊόντα έχουν τα εργαστήρια και να γίνει αυτή η διασύνδεση, ενώ φροντίζουμε να δημιουργήσουμε μηχανισμούς υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας» είπε ο κ. Παπαδεράκης που έδωσε ως παράδειγμα το Innodays στο πλαίσιο του οποίου τον περασμένο Νοέμβρη, παρουσίασαν το έργο τους 18 ομάδες «ένα φυτώριο ακαδημαϊκών ιδεών» όπως τις χαρακτήρισε, μέσα από τις οποίες φιλοδοξία είναι να προκύψουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Επιπλέον ο κ. Παπαδεράκης αναφέρθηκε στα Μητρώα Μεντόρων που έχουν δημιουργηθεί και που πάλι σε συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, υποστηρίζονται εγχειρήματα νέων ανθρώπων για να δημιουργηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις.

«Γίνεται μία συστηματική προσπάθεια από την πλευρά όλου του οικοσυστήματος» ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας συμπληρώνοντας ότι ο στόχος που επιχειρείται να επιτευχθεί είναι διπλός και αφορά την ενίσχυση ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων (και μέσα από το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα), αλλά και η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο παραγωγικό σύστημα της Κρήτης.

 

«Να μετασχηματίσουμε αυτό που λέμε επιχειρήσεις της Κρήτης, να περάσουν σε καινοτόμες εφαρμογές και να εκσυγχρονιστούν για να μπορέσουν πραγματικά να παράξουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διεθνή διεισδυτικότητα και ανταγωνισμό» επισήμανε ο κ. Παπαδεράκης και κατέληξε ότι φιλοδοξία είναι ο αριθμός αυτών το 42 επιχειρήσεων στο Elevate Greece, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να διπλασιαστεί.