Περισσότερες από 300 φωτογραφίες, εκτεθειμένες σε δέκα θεματικές ενότητες σε σχεδόν 700 τετραγωνικά μέτρα παρουσιάζουν την απεικόνιση δύο αιώνων πολεμικών συγκρούσεων στην έκθεση «Photographies En Guerre» στο Musée de l’Armée, Hôtel national des Invalides στο Παρίσι.

Η έκθεση επιτρέπει την επανεξέταση σε νέο νοηματικό περιβάλλον της περίπλοκης σχέσης της φωτογραφίας και του πολέμου.

«Η δημιουργία μιας φωτογραφίας το 1849 έχει διαφορετικό νόημα από ό,τι το 2022» επισημαίνει ο Anthony Petiteau, ένας εκ των τεσσάρων επιμελητών της έκθεσης. «Παρά το ότι αυτές οι φωτογραφίες απεικονίζουν τα ίδια θέματα -χαλάσματα, καταστροφή- όπως αυτά που μας είναι οικεία σήμερα, το εννοιολογικό πλαίσιο της δημιουργίας τους επηρεάζει πάντα το μήνυμα που μεταδίδουν αυτές οι φωτογραφίες».

Η πλημμυρίδα φωτογραφιών που βιώνουμε σήμερα έχει τις απαρχές της στον Μεγάλο Πόλεμο. Στόχος της ήταν η οπτική καταγραφή των σφαγών και της φρίκης του πολέμου, και ως μνήμη και ως μαρτυρία.

«Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν εκείνη την περίοδο ξαναχρησιμοποιήθηκαν και επανατοποθετήθηκαν σε εννοιολογικό πλαίσιο τόσο από ειρηνιστικές όσο και από πολεμοκάπηλων επιχειρηματολογίες» υπογραμμίζει ο Petiteau.