Οι Ανώτερες Ιδιωτικές Δραματικές Σχολές της Ελλάδας στηρίζοντας τους αποφοίτους, τους εργαζομένους και τους σπουδαστές τους, ύστερα από επαφές που είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα με εκπροσώπους των υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας, Εργασίας και Εσωτερικών, συμμετέχουν στην 48ωρη απεργία που προκήρυξαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για 2 Φεβρουαρίου, ενώ έχουν ήδη καταθέσει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του ΠΔ85/17.12.2022 μέσω του νομικού τους εκπροσώπου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Πάνο Λαζαράτο, ο οποίος σήμερα δίνει στη δημοσιότητα ολόκληρο το δικόγραφο της προσφυγής, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ και το
οποίο εστιάζει στα ακόλουθα σημεία:

«Κατετέθη η με αρ. καταθ. Ε271/24.01.2023 αίτηση ακυρώσεως 18 Ανωτέρων Ιδιωτικών Σχολών Δραματικής Τέχνης, μιας σπουδάστριας και ενός αποφοίτου (συνολικώς 20 αιτούντες) κατά του προεδρικού διατάγματος 85/2022 κατά το μέρος αυτού που κατατάσσει τους αποφοίτους των Σχολών αυτών, ηθοποιούς, στην κατηγορία ΔΕ, με προσόντα ίσα, προς πρόσληψη στο Δημόσιο, με τον απόφοιτο Λυκείου ή τον διαθέτοντα, απλή μεταλυκειακή, μη- ανώτερη εκπαίδευση.

Ο βασικός λόγος ακυρώσεως του προδήλως αντισυνταγματικού προεδρικού διατάγματος βασίζεται στην αντίθεση αυτού προς το άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγματος. Σύμφωνα με τη ρητή αυτή διάταξη του Συντάγματος, οι δραματικές σχολές παρέχουν ανώτερη εκπαίδευση, την οποία εγγυάται η αυστηρή κρατική εποπτεία στην οποία κατά νόμο υπάγονται και την οποία πιστοποιεί ειδικά για αυτές το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1158/1981. Από τη συνταγματική αυτή διάταξη συνάγεται ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των ηθοποιών, είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα είναι υποχρεωτικώς εκ του Συντάγματος περισσότερα από αυτά των αποφοίτων Λυκείου ή κάθε άλλης μορφής μεταλυκειακής εκπαιδεύσεως, που δεν έχει ανάλογη συνταγματική κατοχύρωση.

Το γεγονός ότι τα ΤΕΙ ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν επηρέαζε και δεν επηρεάζει σε τίποτα τον χαρακτηρισμό των Δραματικών Σχολών ως Ανωτέρων, ούτε θίγει τα αυξημένα εκ του Ελληνικού Συντάγματος επαγγελματικά δικαιώματα των ηθοποιών. Ουδείς απόφοιτος Δραματικής Σχολής οποτεδήποτε και αν έλαβε, λαμβάνει ή θα λάβει τον σχετικό απολυτήριο τίτλο του, έχει ποτέ στερηθεί την ιδιότητά του ως αποφοίτου «Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως» με τα σχετικά αυξημένα επαγγελματικά δικαιώματα.Το προσβαλλόμενο προεδρικό διάταγμα παραβιάζοντας τις θεμελιώδεις αυτές αρχές θα καταστεί ανεφάρμοστο αμέσως μόλις ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, εκτός αν νωρίτερα καταργηθεί, όπως είναι το ορθό, από τη Διοίκηση. Με το δικόγραφο ζητείται η εισαγωγή της υποθέσεως στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω μείζονος σπουδαιότητος.»

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2023
Πάνος Λαζαράτος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών