Είκοσι χιλιάδες τριακόσια σαράντα (20.340) στρέμματα κάηκαν εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς στην περιοχή Βρίσας-Βατερών και Σταυρού.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας πρώτης επεξεργασίας των δορυφορικών δεδομένων όπως τα διερεύνησε μέχρι στιγμής ο κ. Χρήστος Βασιλάκος των Εργαστηρίων Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών και Χαρτογραφίας & Γεωπληροφορικής του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Διευθυντές τους καθηγητές, Κώστα Καλαμποκίδη και Νίκο Σουλακέλλη.

Από τα 20.340 στρέμματα, 9.760 στρέμματα κάηκαν με χαμηλή σφοδρότητα καύσης8.050 στρέμματα με μέτρια σφοδρότητα καύσης και 2.350 στρέμματα με υψηλή σφοδρότητα καύσης.

Το σύνολο της καμένης έκτασης βγαίνει περίπου 20.340 στρέμματα σε σχέση και με τη σφοδρότητα καύσης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, η οποία δεν αφορά την ένταση και την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς.

Δηλαδή, ο δείκτης σφοδρότητας καύσης αφορά το έδαφος και τη βλάστηση και μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τον σχεδιασμό της μεταπυρικής αποκατάστασης της καμένης περιοχής.

Χθες ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα του Copernicus EMS με 21.480 στρέμματα κατόπιν φωτοερμηνείας.