Το ΑΠΘ πήρε μια σημαντική πρωτοβουλία όσον αφορά τον αυτοπροδιορισμό ως προς το φύλο. Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του πανεπιστημίου αποφάσισε να προσθέσει στην κατηγορία «Φύλο» της αίτησης την οποία υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για να παρακολουθήσουν κάποιο από τα διάφορα προγράμματα του, και την επιλογή «Άλλο».

Είναι η η πρώτη φορά που μία δομή του Αριστοτελείου παρέχει μία τέτοια δυνατότηα ενώ παράλληλα, έγιναν αλλαγές και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο. Από εδώ και πέρα, θα αναφέρονται σε όλα τα έγγραφα τουλάχιστον και τα δύο φύλα σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε έως τώρα, όπου αναγραφόταν μόνον το αρσενικό.

«Έχουμε δύο θετικά βήματα στο ΑΠΘ προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης. Το πρώτο είναι ότι νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ έχει συνταχθεί σε μη σεξιστική γλώσσα και το δεύτερο είναι η δυνατότητα για τρίτη καταχώρηση φύλου κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των προσωπικών στοιχείων (Άνδρας, γυναίκα, άλλο). Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Αν θέλουμε να έχουμε ένα σύγχρονο και συμπεριληπτικό πανεπιστήμιο που θα οδεύει προς την κατεύθυνση της επίτευξης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, τότε είναι απαραίτητο να χρησιμοποιεί μια γλώσσα που δεν κάνει αποκλεισμούς και σέβεται το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό παρέχοντας τη δυνατότητα ορατότητας όλων των ταυτοτήτων φύλου», δήλωσε στο voria.gr η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΑΠΘ και συντονίστρια του Δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων των ΑΕΙ, Δήμητρα Κογκίδου.

Είναι μία σημαντική κατάκτηση αφού προσπαθούν να το πετύχουν αρκετές αλλαγές σχετικά με την ίση αντιμετώπιση και των δύο φύλων από το Δεκέμβριο του 2018. Τότε, όπως συμπληρώνει η κα. Κογκίδου, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων είχε ζητήσει ο νέος Οργανισμός του Α.Π.Θ να συνταχθεί σε μη σεξιστική γλώσσα, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε από τη Σύγκλητο. Με εξάιρηση ορισμένα ερευνητικά προγράμματα, που κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των προσωπικών στοιχείων δίνεται η δυνατότητα τρίτης καταχώρησης φύλου, σε επίσημα διοικητικά έγγραφα ή στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ κυριαρχεί ακόμα η δυαδικότητα των φύλων (άνδρας – γυναίκα) και δεν δίνεται η δυνατότητα έκφρασης της ποικιλομορφίας των ταυτοτήτων, ή μη απάντησης (δεν θα ήθελα να απαντήσω).

«Ελπίζουμε ότι μετά την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, αυτά που αναφέρουμε σήμερα να είναι η κανονικότητα στο ΑΠΘ» πρόσθεσε.