Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη 6Κ/2023 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 160 θέσεων μόνιμου προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά σε θέσεις εργασίας στα σωφρονιστικά καταστήματα (υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες (υπουργείο Δικαιοσύνης).

Οι υποψήφιοι ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη, θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 18 Ιανουαρίου στις 8:00 και λήγει στις 2 Φεβρουαρίου στις 14:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, έπειτα από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν τις εξής ειδικότητες:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 55 Θέσεις

ΠΕ Βιολόγων
ΠΕ Βιοχημικών
ΠΕ Εγκληματολογίας
ΠΕ Ιατρών
ΠΕ Ιατρών Ειδ. Γενικής Ιατρικής
ΠΕ Ιατρών Ειδ. Μαιευτικής και Γυναικολογίας
ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας
ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογικής Ανατομικής
ΠΕ Ιατρών Ειδ. Ψυχιατρικής
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΠΕ Κοινωνιολόγων
ΠΕ Σωφρονιστικής Διοίκησης
ΠΕ Χημικών
ΠΕ Ψυχολόγων
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 74 Θέσεις

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ Ηλεκτρονικών
ΤΕ Νοσηλευτικής
ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
ΤΕ Πληροφορικής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 30 Θέσεις

ΔΕ Αρτεργατών
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – 1 Θέση

ΥΕ Νεκροτόμων
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 18 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 2 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.