Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι χώρες έχουν αρχίσει να αξιοποιούν την εξ αποστάσεως εργασία προσφέροντας βίζες ψηφιακών νομάδων. Μετά την πανδημία, πολλοί συνέχισαν να απολαμβάνουν την ελευθερία να εργάζονται από οπουδήποτε. Αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις τουριστικές τους βιομηχανίες που παραπαίουν, χώρες από την Κροατία έως την Ισπανία διευκολύνουν την απόκτηση άδειας προσωρινής διαμονής εργαζομένου κατά την περίοδο απασχόλησης σε μια ξένη εταιρεία. Αυτό όχι μόνο βοηθά οικονομικά χώρες που εξαρτώνται από τον τουρισμό κατά τη διάρκεια των περιόδων χαμηλής τουριστικής ζήτησης, αλλά προσφέρει και στους πολίτες τρίτων χωρών την ευκαιρία να εργάζονται νόμιμα εξ αποστάσεως. Οι βίζες ψηφιακών νομάδων βοηθούν τις χώρες υποδοχής να καταπολεμήσουν και άλλα προβλήματα, από τη μετανάστευση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού τους έως τη γήρανση του πληθυσμού. Ιδού, λοιπόν, ποιες είναι οι χώρες που προσφέρουν τέτοιες βίζες και σε τι κόστος:

Κροατία

Διάρκεια βίζας:  ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης

Κόστος αίτησης: 60 ευρώ

Η Κροατία εισήγαγε την μονοετή άδεια διαμονής για ψηφιακούς νομάδες το 2021. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε πολίτες τρίτων χωρών/ΕΟΧ που εργάζονται στον τομέα της τεχνολογίας των επικοινωνιών – είτε μέσω της δικής τους εταιρείας, που είναι εγγεγραμμένη στο εξωτερικό, είτε ως εξ αποστάσεως υπάλληλοι σε εταιρεία εκτός Κροατίας. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρειάζονται τουριστική θεώρηση για να εισέλθουν στην Κροατία, οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μονοετή άδεια διαμονής μετά την άφιξή τους. Τα στενά μέλη της οικογένειας μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή διαμονή. Οι εξ αποστάσεως εργαζόμενοι δεν υπόκεινται επί του παρόντος σε φόρο εισοδήματος στην Κροατία.

Πράγα (Φωτ.: Ouael Ben Salah/ Unsplash)

Τσεχία

Διάρκεια βίζας: Μέχρι ένα έτος

Παράβολο αίτησης: 200 ευρώ

Απαραίτητη προϋπόθεση: €5.000 στον τραπεζικό σας λογαριασμό

Οι εξ αποστάσεως εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μακροχρόνια επαγγελματική άδεια ή άδεια ελεύθερου επαγγελματία στην Τσεχική Δημοκρατία. Γνωστή στην καθομιλουμένη ως βίζα «zivno» (συντομογραφία των λέξεων Zivnostenske opravneni ή άδεια άσκησης επαγγέλματος), προορίζεται για πολίτες τρίτων χωρών που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν τη δική τους επιχείρηση. Απαιτεί δεσμούς με εταιρεία στην Τσεχική Δημοκρατία, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσους σκοπεύουν να αποκτήσουν ελεύθερη εργασία σε τοπικό επίπεδο.

Εσθονία

Διάρκεια βίζας: ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης για ενα επιπλέον εξάμηνο

Παράβολο αίτησης: 100 ευρώ

Ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα: 3.500 ευρώ/μήνα

Η Εσθονία εγκαινίασε τη βίζα ψηφιακών νομάδων το καλοκαίρι του 2020. Επιτρέπει σε άτομα που εργάζονται εξ αποστάσεως για εταιρείες στο εξωτερικό ή σε ελεύθερους επαγγελματίες με πελάτες κυρίως στο εξωτερικό να διαμένουν στην Εσθονία για διάστημα έως και ενός έτους κάθε φορά. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης για πρόσθετη εξάμηνη παραμονή μετά τη λήξη του έτους. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν απολαβές τουλάχιστον 3.500 ευρώ καθαρά μηνιαίως κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της αίτησής τους. Μετά από 6 μήνες παραμονής στην Εσθονία, οι ψηφιακοί νομάδες θα υπόκεινται στους τοπικούς φόρους.

Ελσίνκι (Φωτ.: Tapio Haaja/ Unsplash)

Φινλανδία

Διάρκεια βίζας: Έξι μήνες

Κόστος αίτησης: 400 ευρώ

Ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα: 1.220 ευρώ/μήνα

Η βίζα ελεύθερου επαγγελματία της Φινλανδίας είναι ανοικτή σε επιχειρηματίες από τρίτες χώρες που είναι αυτοαπασχολούμενοι ή διευθύνουν ανεξάρτητη επιχείρηση. Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν την ελάχιστη εισοδηματική απαίτηση και να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν πόρους.

Ελλάδα

Διάρκεια βίζας: ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης με άδεια παραμονής

Κόστος αίτησης: 75 ευρώ

Ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα: 3.500 ευρώ/μήνα

Πέρυσι, η Ελλάδα εγκαινίασε ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να ζουν και να εργάζονται εξ αποστάσεως στη χώρα. Για να λάβουν έγκριση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους μηνιαίου εισοδήματος, τουλάχιστον 3.500 ευρώ. Οι ψηφιακοί νομάδες δεν επιτρέπεται να εργάζονται ή να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες για ελληνικές εταιρείες.

Ουγγαρία

Διάρκεια βίζας: ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης

Κόστος αίτησης: 110 ευρώ

Ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα: 2.000 ευρώ/μήνα

Η βίζα της Ουγγαρίας αφορά ψηφιακούς νομάδες εκτός ΕΕ που απασχολούνται εξ αποστάσεως εκτός της χώρας. Θα πρέπει να παραμένουν στη χώρα για τουλάχιστον 90 ημέρες σε περίοδο 180 ημερών και είναι απαλλαγμένοι από την καταβολή φόρου στην Ουγγαρία για τους πρώτους έξι μήνες. Απαγορεύεται όμως να εργαστούν για ουγγρική εταιρεία στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος.

Ρέικιαβικ (Φωτ.: Tom Podmore/ Unsplash)

Ισλανδία

Διάρκεια βίζας: έξι μήνες

Κόστος αίτησης: 86 ευρώ

Ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα: 7.075 ευρώ/μήνα

Η βίζα εξ αποστάσεως εργασίας της Ισλανδίας απευθύνεται σε άτομα με υψηλό εισόδημα που κερδίζουν πάνω από 7.000 ευρώ μηνιαίως, είτε ως υπάλληλοι ξένης εταιρείας είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Η βίζα διαρκεί έξι μήνες και οι αιτούντες δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος. Όπως και στην περίπτωση της Ουγγαρίας όμως απαγορεύεται να εργαστούν για ισλανδούς εργοδότες στο πλαίσιο αυτής της βίζας.

Ιταλία

Διάρκεια βίζας: ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης

Κόστος αίτησης: δεν έχει οριστεί ακόμα

Ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα: δεν έχει οριστεί ακόμα

Τον Μάρτιο του 2022 υπογράφηκε στην ιταλική νομοθεσία που προβλέπει τη θέσπιση μιας νέας βίζας για ψηφιακούς νομάδες. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Πιστεύεται ότι θα απευθύνεται σε εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης. Οι αιτούντες θα πρέπει πιθανότατα να πληρούν μια σειρά απαιτήσεων, όπως η ύπαρξη ασφάλισης υγείας και καθαρό ποινικό μητρώο. Θα πρέπει επίσης να είναι φορολογικά εντάξει στην Ιταλία πριν υποβάλουν αίτηση.

Μάλτα

Διάρκεια βίζας: Ένα έτος

Κόστος αίτησης: 300 ευρώ

Ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα: 2.700 ευρώ/μήνα

Η άδεια διαμονής ψηφιακών νομάδων της Μάλτας απευθύνεται σε εξ αποστάσεως εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που εργάζονται για εταιρείες εκτός της χώρας. Η άδεια διάρκειας ενός έτους απευθύνεται σε υπηκόους τρίτων χωρών. Αρχικά, στους νομάδες ανακοινώθηκε ότι θα τους χορηγούνταν φορολογική απαλλαγή εφόσον συνέχιζαν να πληρώνουν φόρους στην πατρίδα τους. Ωστόσο, υπήρξαν νομικές επιπλοκές με αυτή την υπόσχεση, οι οποίες επί του παρόντος βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης.

Λισαβώνα (Φωτ.:Vita Marija Murenaite/ Unsplash)

Πορτογαλία

Διάρκεια βίζας: Ένα έτος

Κόστος αίτησης: δεν έχει ακόμα οριστεί

Ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα: 2.800 ευρώ/μήνα

Στις 30 Οκτωβρίου 2022, η Πορτογαλία θα εγκαινιάσει τη βίζα ψηφιακών νομάδων, η οποία ονομάζεται επίσημα «βίζα διαμονής για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας που παρέχεται εξ αποστάσεως εκτός της εθνικής επικράτειας». Αφορά πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται ή αυτοαπασχολούνται από εταιρείες εκτός Πορτογαλίας.

Ρουμανία

Διάρκεια βίζας: Ένα έτος

Ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα: 3.950 ευρώ/μήνα (τρεις φορές ο μέσος ακαθάριστος μισθός της Ρουμανίας)

Η βίζα ψηφιακών νομάδων της Ρουμανίας απευθύνεται σε πολίτες τρίτων χωρών. Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση υγείας, καθαρό ποινικό μητρώο και απόδειξη εισοδήματος άνω των 3.300 ευρώ μηνιαίως από εταιρεία εκτός Ρουμανίας. Εάν έχουν φορολογική κατοικία σε άλλη χώρα, δεν υποχρεούνται σε καταβολές φόρων στη Ρουμανία.

Ισπανία

Διάρκεια βίζας: Μέχρι πέντε χρόνια

Κόστος αίτησης: δεν έχει οριστεί ακόμα

Ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα: 2.000 ευρώ /μήνα

Η βίζα ψηφιακών νομάδων της Ισπανίας ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο και πιστεύεται ότι θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2023. Το σύστημα θα παρέχει στους πολίτες τρίτων χωρών την ευκαιρία να ζουν και να εργάζονται εκεί για έως και πέντε χρόνια. Αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, πιστεύεται ότι το καθεστώς θα είναι διαθέσιμο σε ελεύθερους επαγγελματίες με απόδειξη τακτικής απασχόλησης και σε συμβασιούχους που εργάζονται για εταιρείες εκτός Ισπανίας. Σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια, θα χορηγηθούν φορολογικές ελαφρύνσεις στους εξ αποστάσεως εργαζόμενους, οι οποίοι θα καλούνται να πληρώνουν μόνο 15% φόρο κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια της διαμονής τους αντί του συνήθους 24%. Το ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα είναι πιθανό να ανέρχεται στα 2.000 ευρώ μηνιαίως.

Νορβηγία

Διάρκεια βίζας: Μέχρι δύο χρόνια

Κόστος αίτησης: 600 ευρώ

Ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα: 3.000 ευρώ/μήνα

Οι δικαιούχοι ψηφιακοί νομάδες εκτός ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής και βίζα ανεξάρτητης σύμβασης για να ζουν και να εργάζονται εξ αποστάσεως στη Νορβηγία. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν νορβηγικό πελάτη και υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρους κανονικά.

 

Με στοιχεία από το euronews.