Μια πρόσφατη έρευνα της Morning Consult, το Political Intelligence, πραγματοποίησε δημοσκοπήσεις σε διαφορετικούς πληθυσμούς παγκοσμίως, ρωτώντας τους αν πιστεύουν ότι η χώρα τους βρίσκεται στο «σωστό» ή στο «λάθος» δρόμο. Η Visual Capitalist οπτικοποίησε τα ευρήματα για να απεικονίσει τα αποτελέσματα.

Βάσει των γραφημάτων, μπορούμε να υποθέσουμε κάπως πρόχειρα, πως οι περισσότεροι πολίτες παγκοσμίως πιστεύουν ότι «στραβά αρμενίζουμε». Φυσικά, ο καθένας για την χώρα του και με τις ιδιαιτερότητες που έχει η κάθε μία, αλλά στο σύνολο η απογοήτευση είναι το κυρίαρχο συναίσθημα.

πηγή: morningconsult.com

Το Political Intelligence είναι μια πλατφόρμα της Morning Consult και παρέχει δεδομένα δημοσκοπήσεων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις πολιτικές εκλογές, τους εκλεγμένους αξιωματούχους και κοινωνικά θέματα. Η Morning Consult διεξάγει καθημερινά περισσότερες από 20.000 συνεντεύξεις παγκοσμίως σε πολίτες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μέσο μέγεθος του δείγματος είναι περίπου 45.000 άτομα. Στις άλλες χώρες, το μέγεθος του δείγματος κυμαίνεται από περίπου 500 – 5.000.

Όλες οι συνεντεύξεις διεξάγονται διαδικτυακά σε εθνικά αντιπροσωπευτικά δείγματα ενηλίκων. Στην Ινδία, το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του εγγράμματου πληθυσμού.

Οι έρευνες σταθμίζονται σε κάθε χώρα με βάση την ηλικία, το φύλο, την περιοχή και, σε ορισμένες χώρες, την κατανομή της εκπαίδευσης βάσει επίσημων κυβερνητικών πηγών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι έρευνες σταθμίζονται επίσης με βάση τη φυλή και την εθνικότητα, ενώ επαγγελματικές μεταφραστικές εταιρείες σε κάθε χώρα διεξάγουν τη μετάφραση και τον εντοπισμό για κάθε έρευνα.

Πηγή: Digg