Σύμφωνα με νέες έρευνες και ένα σχετικό άρθρο του Forbes, η Gen Z φαίνεται να προτιμάει ολοένα και περισσότερο τις δουλειές χειρονακτικής εργασίας και εξειδίκευσης (blue-collar) από τις παραδοσιακές δουλειές γραφείου (white-collar), κυρίως λόγω των ανησυχιών σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) που επηρεάζει τα white-collar επαγγέλματα, την επιθυμία για εργασιακή ασφάλεια και την προτίμηση σε δυνητικά υψηλότερες απολαβές σε δουλειές που δεν απαιτούν απαραίτητα πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Ένας σημαντικός παράγοντας για το ενδιαφέρον της Gen Ζ στις blue-collar δουλειές είναι το υψηλό κόστος που συνδέεται με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και το ενδεχόμενο βάρος του φοιτητικού χρέους σε χώρες όπως οι ΗΠΑ. Οι επαγγελματικοί κλάδοι των χειρονακτικών εργασιών προσφέρουν συχνά την ευκαιρία στους ανθρώπους να κερδίζουν χρήματα ενώ μαθαίνουν μέσω της εξάσκησης, η οποία μπορεί αργότερα να οδηγήσει σε μια σταθερή σταδιοδρομία.

Επιπλέον, υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ της Γενιάς Z σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων γραφείου, με φόβους ότι η αυτοματοποίηση και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν κάποιες κλασικές θέσεις γραφείου. Όπως αναφέρει το Intelligent, αυτό έχει οδηγήσει σε μια στρατηγική στροφή, όπου 1 στους 6 Gen Z’ers μπορεί να στραφεί από μια καριέρα υπαλλήλου σε μια καριέρα εργάτη λόγω αυτών των ανησυχιών.

Η εργασιακή ασφάλεια είναι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει αυτή την τάση. Πολλοί Gen Z αντιλαμβάνονται ότι οι θέσεις των εργατών προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε σύγκριση με τον ασταθή τεχνολογικό τομέα και άλλες θέσεις εργασίας υπαλλήλων γραφείου που είναι ευάλωτες σε οικονομικές υφέσεις και τεχνολογικές διαταραχές.

Η δυνατότητα για υψηλότερους αρχικούς μισθούς και μπόνους που συνδέονται με την παραγωγικότητα στους ρόλους του blue-collar τομέα καθιστά επίσης αυτές τις θέσεις εργασίας ελκυστικές. Για παράδειγμα, οι νέες τεχνολογίες σε αυτούς τους επαγγελματικούς τομείς όχι μόνο καθιστούν την εργασία ασφαλέστερη αλλά και αυξάνουν την παραγωγικότητα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες αποδοχές.

Η αντίληψη για τις χειρονακτικές εργασίες έχει αλλάξει για την Gen Z. Αυτή η γενιά εκτιμά την πρακτική, αποτελεσματική εργασία όπου μπορεί να δει απτά αποτελέσματα, ενώ αυτές οι δουλειές θεωρούνται ολοένα και περισσότερο απαραίτητες, με σεβασμό στους ειδικευμένους τεχνίτες που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση και την ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών. Επιπλέον, η τεχνολογική εξοικείωση της Gen Z είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για τον εκσυγχρονισμό αυτών των επαγγελμάτων, ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες στα παραδοσιακά περιβάλλοντα εργασίας των εργατών.

Ωστόσο, παρά αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις για την προσέλκυση της Gen Z στον τομέα των εργατικών υπαλλήλων. Όπως αναφέρει το Supply Chain Brain, αυτές περιλαμβάνουν την ανάγκη για καλύτερες αμοιβές, ευέλικτα ωράρια εργασίας και σαφείς διαδρομές επαγγελματικής εξέλιξης. Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα στίγμα που συνδέεται με την επαγγελματική εκπαίδευση και τη χειρονακτική εργασία, η οποία μπορεί να αποτρέψει μερικούς νέους ανθρώπους από την επιδίωξη αυτών των σταδιοδρομιών παρά τα οφέλη.

Σε απάντηση αυτής της παγκόσμιας τάσης, οι βιομηχανίες προσπαθούν να προσαρμοστούν για να κάνουν τις blue-collar δουλειές πιο ελκυστικές για τη Γενιά Ζ. Αυτό περιλαμβάνει την προσφορά καλύτερων μισθών, την υιοθέτηση της τεχνολογίας για να κάνουν τις δουλειές λιγότερο απαιτητικές σωματικά και την παροχή σαφέστερης σταδιοδρομίας για την επαγγελματική ανέλιξη του ατόμου.