θερμό φως


μόνος
απόψε
στο σπίτι,
μόνος με
6 γάτες
που μου λένε
χωρίς
κόπο
όλα εκείνα που
πρέπει
να ξέρω.