Νυχτερινός ουρανός

Αναρωτιέμαι ως πότε
θα κρύβεσαι
πίσω από πλανήτες
μέσα σε γαλαξίες
και νεφελώματα.

Φανερώσου πια
είτε σ’ αυτό το αχανές σκοτάδι
είτε στην πόρτα μου.