Επιθυμία

Ο πόθος στέναζε στα στήθη.
Οι ματιές έριξαν τα σύνορα
και η απόσταση παραμέρισε.
Με γευστικά φιλιά ανθίσαμε φλεγόμενοι.
Οι αγκαλιές μας ακόμα κυλιούνται στο μυαλό μου.
Πεθύμησα να εκραγώ στη γύμνια σου.